Data uit de praktijk: van vast naar mobiel

12 december 2012

De huidige trend van vast naar mobiel internet kan goed worden geïllustreerd aan de hand van gegevens uit de emailmarketingpraktijk. Op een grote universiteit in Amsterdam wordt email ingezet om studiekiezers uit te nodigen voor open dagen. In het laatste kwartaal van 2012 zijn drie doelgroepen benaderd met de onderstaande resultaten.

Van de internationale masterstudenten gebruikt 23% een mobile device om een email van de universiteit te openen. Dus nog lang niet iedereen beschikt over een mobiele telefoon die email kan lezen. Een andere verklaring voor het relatieve lage percentage is dat data abonnementen prijzig zijn of soms zelfs niet eens beschikbaar.  

De tweede doelgroep bestaat uit bachelorstudenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen. 39% van hen opent alle berichten door middel van een mobiel.

De laatste doelgroep bestaat uit 5 en 6-vwo-ers die bezig zijn zich te oriënteren op een bacheloropleiding. Deze mobile natives lezen voor bijna de helft (48%) een emailing op de mobiele telefoon.  


Bovenstaande cijfers tonen aan dat het belang van het toegankelijk maken van vragenlijsten per mobiele device niet overschat kan worden. Helemaal omdat de response op enquetes jaar na jaar aan het afnemen is. Een andere trend die tussen de oogharen te zien is dat hoe jonger je doelgroep is hoe belangrijker de mobiele telefoon wordt om hen te bereiken. Maar dat kan ook liggen aan het enthousiasme van deze scholieren om te gaan studeren.


Erik Raets


Ps. De volgende blog gaat over de appel: fruitsoort of niet?


De mobiele revolutie en online onderzoek

13 november 2012

Welke gevolgen heeft het toegenomen gebruik van mobile devices om emails te openen voor het online marktonderzoek? Volgens een blog op de Tripolis website bekijkt slechts een op de vier ontvangers een emailbericht een tweede keer op een PC.

Zoals ik in de vorige blog al voorspelde opent op dit moment naar schatting 30% een uitnodiging voor een enquete met de mobiele telefoon.  Slechts een kwart van de mobiele ontvangers zal naar de pc lopen om de mail daar verder te lezen en door te klikken naar de vragenlijst. Het bereik van de uitnodigingsemail daalt daarmee naar 77,5% van je oorspronkelijke publiek.

Welke lessen zijn er voor marketing en marktonderzoek professionals uit te trekken? Optimaliseer je emailing voor mobiel. Dat is heel eenvoudig en met weinig moeite te realiseren.

 

Ook de volgende les is belangrijk: pas je online enquete zodanig aan dat ook met mobile devices gereageerd kan worden. Wij kunnen helpen.

 

Erik Raets

 

Ps. In de volgende blog kijken we hoe verschillende groepen studenten van een grote Nederlandse universiteit hun emails lezen. Referentie: http://www.tripolis.com/nl/blog/mobiel-e-mails-lezen-in-2011-verdubbeld/


De mobiele revolutie en emailmarketing

1 oktober 2012

Begin 2012 publiceerde Tripolis (online emailmarketing software) cijfers over het gebruik van de mobiele telefoon om emails mee te openen.

 

Daaruit blijkt dat In januari 2011 slechts 8% van de ontvangers de email met de mobiele telefoon leest. Aan het eind van 2011 was dit percentage al gestegen naar 19%. Dat is op een haar na een procent stijging per maand!

 

Omdat de stijging een op het oog linear verband heeft, ga ik voorspellen dat nu, december 2012, minimaal 30% van alle emails met behulp van de mobiele telefoon worden gelezen.

 

Ik verwacht in januari nieuwe cijfers. Duimen!

 

Ps. In de volgende blog bespreek ik de gevolgen voor online marktonderzoek.
Referentie: http://www.tripolis.com/nl/blog/mobiel-e-mails-lezen-in-2011-verdubbeld/