Data uit de praktijk: van vast naar mobiel

12 december 2012

De huidige trend van vast naar mobiel internet kan goed worden geïllustreerd aan de hand van gegevens uit de emailmarketingpraktijk. Op een grote universiteit in Amsterdam wordt email ingezet om studiekiezers uit te nodigen voor open dagen. In het laatste kwartaal van 2012 zijn drie doelgroepen benaderd met de onderstaande resultaten.

Van de internationale masterstudenten gebruikt 23% een mobile device om een email van de universiteit te openen. Dus nog lang niet iedereen beschikt over een mobiele telefoon die email kan lezen. Een andere verklaring voor het relatieve lage percentage is dat data abonnementen prijzig zijn of soms zelfs niet eens beschikbaar.  

De tweede doelgroep bestaat uit bachelorstudenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen. 39% van hen opent alle berichten door middel van een mobiel.

De laatste doelgroep bestaat uit 5 en 6-vwo-ers die bezig zijn zich te oriënteren op een bacheloropleiding. Deze mobile natives lezen voor bijna de helft (48%) een emailing op de mobiele telefoon.  


Bovenstaande cijfers tonen aan dat het belang van het toegankelijk maken van vragenlijsten per mobiele device niet overschat kan worden. Helemaal omdat de response op enquetes jaar na jaar aan het afnemen is. Een andere trend die tussen de oogharen te zien is dat hoe jonger je doelgroep is hoe belangrijker de mobiele telefoon wordt om hen te bereiken. Maar dat kan ook liggen aan het enthousiasme van deze scholieren om te gaan studeren.


Erik Raets


Ps. De volgende blog gaat over de appel: fruitsoort of niet?