Wel kijken, niet kopen

18 juli 2015

Waarom niet mijn instelling?

 
Een niet instroom onderzoek geeft een idee over de motieven van potentiële studenten om juist niet voor uw instelling te kiezen. Sommige van die redenen zijn logisch, aan andere redenen kan wellicht iets gedaan worden.
 
Het organiseren van voorlichtingsactiviteiten vergt een flinke inspanning voor elke instelling. Naast de medewerkers die zich altijd met voorlichting bezig houden, moeten ook onderwijzenden en ondersteuners een flinke inzet doen buiten hun normale werkzaamheden om.
 
Het doel van voorlichtingsactiviteiten is de studiekiezer een helder beeld van de opleiding te geven. De vraag is of dat gelukt is.
 
Daarom is een onderzoek naar beweegredenen om niet te kiezen voor een instelling na een voorlichtingsactiviteit zinvol. 
 
De volgende thema’s kunnen onderzocht: 
Huidige activiteit van de studiekiezer, belangrijkste motief benoemen, overige redenen onderzoeken die van invloed zouden kunnen zijn zoals arbeidsmarkt, reputatie en reistijd.
 
We hebben een aanzienlijke ervaring het opzetten van een motivatieonderzoek. In de vragen zullen we de specifieke kenmerken van uw opleiding en locatie meenemen naast de standaardvragen die bewezen hebben een rol te spelen.
 
Een belangrijke voorwaarde voor een dergelijk onderzoek is dat u beschikt over de emailadressen van de studiekiezers!