Checklist inzet Mobi-Q

10 juli 2015

Mobi-Q inzetten is niet moeilijk. Aan de hand van de volgende vragen leg je een stevig fundament onder je onderzoek doordat je nadenkt over de randvoorwaarden.


Stap 1

Wat wil ik weten? Wat is het doel van mijn onderzoek? Formuleer subdoelen en probeer ze te operationaliseren met vragen. Stel de vragen zo op dat die tot een vragenlijst verwerkt kunnen worden.
Stap 2

Stuur ons je vragenlijst en wij zorgen ervoor dat je binnen een dag het resultaat ziet. Vervolgens test de vragenlijst uitgebreid om er zeker van te zijn dat alles klopt en werkt zo de bedoeling was.
Stap 3

Stel de belangrijke vraag wie de vragenlijst gaan beantwoorden, wie zijn je respondenten? En hoe ga ik ze bereiken? Afhankelijk van je respondenten zijn de volgende opties van het uitzetten van de vragenlijst mogelijk:
-E-mail met persoonlijke link
-E-mail met link
-QR-code
-Link
-SMS link
Stap 4

Laat ons de enquete uitzetten met Mobi-Q. Hierbij zullen afspraken over vorm en tijdstippen gemaakt moeten worden zodat jij weet wat je van ons verwachten kunt en wij gericht aan de slag kunnen.
Stap 5

Bij het opzetten van een vragenlijst is nadenken over de vorm van het eindproduct de finale stap. Indien je de analyse zelf uitvoert, kun je de data in een Excel of SPSS bestand ontvangen.

Als wij de rapportage maken, kan dat in elke een gewenste vorm, hetzij een document hetzij een online rapportage. Indien gewenst kunnen we ook specifieke analyses maken aan de hand van data die al dan niet gecombineerd worden met aanvullende gegevens.