Hoe evalueer je een evenement?

26 september 2013

Hoe evalueer je evenementen? Volgens mij begint het altijd met het stellen van de allerbelangrijkst vraag: wat moest het evenement bereiken? Wat werd er aan de bezoekers geboden? Wat was het doel van de bijeenkomst?  Een zinvolle inzet van een evaluatie is als een instrument van verbetering.  Waar ging het mis, wat hinderde de bezoeker?

 

Als je vraagt naar de verschillende aspecten van je evenement is het zinvol om ook naar het belang van deze aspecten te vragen. Doe dat om te voorkomen dat je veel inspanning doet op een laag gewaardeerd en onbelangijk aspect.

Kan een evaluatie een meetinstrument zijn om te zien of verbeteringen zijn aangeslagen? Vraag je dan af of het zinvol is aan te sluiten op eerdere evaluaties. Daarnaast kan het werk schelen door de formulering van kpi’s er nog even bij te pakken.Een laatste niet onbelangrijk doel is dat een evaluatie kan dienen is om klanten aan het woord te laten. Vaak hebben zij een unieke kijk op het evenement en zijn ze zeker bereid je die te vertellen. In het bijzonder door middel van de open antwoorden kunnen deelnemers in unieke bewoordingen je evenement aanprijzen. Als het goed is natuurlijk ...