Wel kijken, niet kopen

18 juli 2015

Waarom niet mijn instelling?

 
Een niet instroom onderzoek geeft een idee over de motieven van potentiële studenten om juist niet voor uw instelling te kiezen. Sommige van die redenen zijn logisch, aan andere redenen kan wellicht iets gedaan worden.
 
Het organiseren van voorlichtingsactiviteiten vergt een flinke inspanning voor elke instelling. Naast de medewerkers die zich altijd met voorlichting bezig houden, moeten ook onderwijzenden en ondersteuners een flinke inzet doen buiten hun normale werkzaamheden om.
 
Het doel van voorlichtingsactiviteiten is de studiekiezer een helder beeld van de opleiding te geven. De vraag is of dat gelukt is.
 
Daarom is een onderzoek naar beweegredenen om niet te kiezen voor een instelling na een voorlichtingsactiviteit zinvol. 
 
De volgende thema’s kunnen onderzocht: 
Huidige activiteit van de studiekiezer, belangrijkste motief benoemen, overige redenen onderzoeken die van invloed zouden kunnen zijn zoals arbeidsmarkt, reputatie en reistijd.
 
We hebben een aanzienlijke ervaring het opzetten van een motivatieonderzoek. In de vragen zullen we de specifieke kenmerken van uw opleiding en locatie meenemen naast de standaardvragen die bewezen hebben een rol te spelen.
 
Een belangrijke voorwaarde voor een dergelijk onderzoek is dat u beschikt over de emailadressen van de studiekiezers!

Checklist inzet Mobi-Q

10 juli 2015

Mobi-Q inzetten is niet moeilijk. Aan de hand van de volgende vragen leg je een stevig fundament onder je onderzoek doordat je nadenkt over de randvoorwaarden.


Stap 1

Wat wil ik weten? Wat is het doel van mijn onderzoek? Formuleer subdoelen en probeer ze te operationaliseren met vragen. Stel de vragen zo op dat die tot een vragenlijst verwerkt kunnen worden.
Stap 2

Stuur ons je vragenlijst en wij zorgen ervoor dat je binnen een dag het resultaat ziet. Vervolgens test de vragenlijst uitgebreid om er zeker van te zijn dat alles klopt en werkt zo de bedoeling was.
Stap 3

Stel de belangrijke vraag wie de vragenlijst gaan beantwoorden, wie zijn je respondenten? En hoe ga ik ze bereiken? Afhankelijk van je respondenten zijn de volgende opties van het uitzetten van de vragenlijst mogelijk:
-E-mail met persoonlijke link
-E-mail met link
-QR-code
-Link
-SMS link
Stap 4

Laat ons de enquete uitzetten met Mobi-Q. Hierbij zullen afspraken over vorm en tijdstippen gemaakt moeten worden zodat jij weet wat je van ons verwachten kunt en wij gericht aan de slag kunnen.
Stap 5

Bij het opzetten van een vragenlijst is nadenken over de vorm van het eindproduct de finale stap. Indien je de analyse zelf uitvoert, kun je de data in een Excel of SPSS bestand ontvangen.

Als wij de rapportage maken, kan dat in elke een gewenste vorm, hetzij een document hetzij een online rapportage. Indien gewenst kunnen we ook specifieke analyses maken aan de hand van data die al dan niet gecombineerd worden met aanvullende gegevens.


Life dashboard: de resultaten tijdens de enquête zichtbaar

29 november 2013

Tijdens de derde contentclubavond beleefde een nieuwe service van Mobi-Q zijn premiere. Door tijdens het evenement de resultaten via een webpagina te verspreiden wordt een extra dimensie toegevoegd aan een onderzoek.

 

Aan de hand van de life resultaten van een enquete kan een discussie met de deelnemers gestart worden. Tijdens Content Club meeting #3 was dat ook de opzet.

 

Je kunt de resultaten via deze link bekijken.